Spasí koučovacia kultúra firmu?

Profesionálny koučing a mentoring - Vierka Tatayová, PPC - Klavita.sk

Keď sa povie koučovacia kultúra, ľuďom sa rozbehnú myšlienky rôznymi smermi. Od toho, čo to vlastne je, cez to, na čo je to vôbec dobré, koľko nás to bude stáť, ako dlho to bude trvať až po to, ako ju dosiahnuť.

Všetky otázky sú na mieste. Poďme sa na ne spoločne pozrieť.

Čo to je koučovacia kultúra?

Ak hovoríme o koučovacej kultúre, tak mienime to, ako ľudia vo firme spolu interagujú. Ako sa rozprávajú, ako riešia veci, ako na seba reagujú, ako premýšľajú, ako konajú. Kultúra je to, ako spolu fungujeme. Nie podľa papiera, ktorý visí niekde na stene v zasadačke či kuchynke, ale tak naozaj aj keď sa nikto ďalší na nás nepozerá. “Ako” spolu fungujeme nesie v koučovacej kultúre známky koučovacieho prístupu.

Čo si pod tým predstaviť? Napríklad toto:

 • Namiesto impulzívnej odpovede “na prvú”, položíme prehlbujúcu či vyjasňujúcu otázku.
 • O ľuďoch uvažujeme cez ich možnosti, nie cez to, čo nevedia, čo je často známe ako slabé stránky.
 • Úprimný záujem o ľudí vo firme. Také to obyčajné “Čím žiješ?”, “Ako sa máš?”, “Ako nad tým premýšľaš?”
 • Rešpekt a prijatie inakosti.
 • Plná ľudská prítomnosť pre druhých. Žiaden multitasking pri rozhovoroch s ľuďmi.
 • Spolupráca.
 • Vnímanie človeka ako celistvého s ohľadom na systém, v ktorom pracuje a žije.

koucovacia kultura, klavita, vierka tatay, koucing, coaching, sako, sakonferencia, icf, pcc

Na čo je koučovacia kultúra vôbec dobrá?

Po odpoveď netreba chodiť ďaleko. International coaching federation robí roky prieskumy o koučingu vo firmách a jeho benefitoch. Vyberám kľúčové pojmy, ktoré sa často skloňujú v rozhovoroch s firmami. Koučovacia kultúra prináša zlepšenie:

 • výkonnosti
 • angažovanosti
 • samostatnosti
 • spokojnosti zamestnancov i zákazníkov
 • návratnosti investícií
 • fluktuácie
 • práce s vysoko výkonnými zamestnancami ako s internými talentami

Konkrétne čísla nájdete tu. Osobne rada začínam týmto číslom:

“Až 54 % vysoko výkonných firiem silnú koučovaciu kultúru”.

Na druhej strane, iba 29 % firiem, ktoré koučovaciu kultúru nemajú, sa radí do tejto kategórie.

koucovacia kultura, klavita, vierka tatay, koucing, coaching, sako, sakonferencia, icf, pcc

Koľko nás to bude stáť?

Záleží 🙂. Toto nie je diplomatická odpoveď. Záleží to od rozhodnutí, ktoré spravíte vo firme. Môže vás to stáť investíciu do koučovacieho vzdelávania pre vybraného človeka či tímu ľudí a potom ich bežný plat. Alebo sa môžete rozhodnúť pre spoluprácu s externým človekom alebo tímom, ktorý bude supportovať interných ľudí pri rozvíjaní koučovacieho prístupu v ich agende a pri implementovaní do procesov, jednotlivých fáz životného cyklu zamestnanca, pri riešení konkrétnej výzvy či problému. Tiež to môžete poňať ako projekt daného roku a zapojiť všetky dostupné interné aj externé zdroje.

S čím treba však rátať bez ohľadu na výšku investície, je, že vás to bude stáť aj:

 • čas – uvažujte v rokoch, nie týždňoch či mesiacoch
 • úsilie
 • prekonanie odporu pri zmene
 • udržanie a rozvíjanie nového stavu
 • lúčenie sa s niektorými ľuďmi
 • prijatie nových kolegov
 • úspechy aj sklamania
 • učenie sa

Ako na to?

Už padlo rozhodnutie, že sa chcete do toho pustiť. Tu sa prosím zastavte. Prečo ju vlastne chcete? Čo má byť vďaka nej iné? Čo sa má zmeniť, ak sa ju podarí u vás zaviesť? Čo ňou chcete vyriešiť?

Pristúpiť ku koučovacej kultúre ako k cieľu je zradná cesta. Ak si ju postavíte ako cieľ, začnete robiť veci, ktoré nebudú dávať úplný zmysel. Ak ste teraz ostali zaskočení, super, mám vašu pozornosť 🙂

Koučovacia kultúra je pomenovanie pre také myslenie, hovorenie a konanie, ktoré vykazuje známky koučovacieho prístupu. Čiže to, na čo je vhodné upriamiť pozornosť je zmena v konaní ľudí, v postupoch, ktoré sú zaužívané, v tom, ako veci robíme a rovno ísť ešte ďalej a zacieliť na zmenu, ktorú si želáme vidieť v konkrétnej oblasti. Napríklad, chcem zvýšiť angažovanosť. Možno už niektorí začínate šípiť, kam smerujem.

koucovacia kultura, klavita, vierka tatay, koucing, coaching, sako, sakonferencia, icf, pcc

Koučovacia kultúra nie je cieľ. Je to nástroj, cesta, tool set, skill set, ktorý využijeme pri dosahovaní želanej zmeny. V mojich očiach musí vychádzať zo strategického rozhodnutia, že zmenu, po ktorej túžime, ideme dosiahnuť práve pomocou koučovacej kultúry, koučovacieho leadershipu, koučovacieho prístupu a mnohým ďalším z tejto oblasti.

Prečo funguje ako nástroj pre dosiahnutie stanoveného cieľa? Lebo prináša ZMENU konania, postupov, zmenu prístupu. U ľudí, ktorí tvoria kultúru. Preto firmu vo finále “nespasí” samotná kultúra, ale ľudia.

Ak vás zaujíma, ako na koučovaciu kultúru v praxi, prihláste sa do môjho newslettera, alebo sa spojme na LinkedIn.

Získajte aktuálne informácie o mojich tipoch a novinkách

Newsletter

Zvýšte váš potenciál
a prekročte vaše hranice.